Coachingspraktijk Angela Hesseling

Beelddenken

Als een kind in beelden denkt, oftewel visueel ingesteld is, dan sluit de lesstof niet aan op de belevingswereld van de zogenaamde beelddenker. De lesstof wordt vaak niet begrepen of onthouden en deze kinderen krijgen vaak te horen dat ze dromerig zijn. Ze dwalen ongewild af en hierdoor ontstaan leerachterstanden. Als ouder denk je juist dat er veel meer in je kind zit dan eruit komt.

Kost het jouw kind ook veel moeite om de lesstof te begrijpen en te onthouden? Ik begeleid kinderen die vastlopen in hun leerproces, omdat ze niet weten hoe ze hun beelddenkende leerkwaliteiten toe kunnen passen.

Het enige dat je kind nodig heeft is een beeld vormen, oftewel een plaatje, bij de lesstof en dit opslaan in zijn of haar hoofd. Op scholen wordt veelal auditief les gegeven en daar dwaalt de beelddenker dan al snel af. De lesstof zal omgezet moeten worden naar hún eigen manier van leren, het beelddenken.

Kinderen die in mijn praktijk komen zijn veelal hun zelfvertrouwen kwijt, voelen zich zelfs ‘dom’, omdat het leren maar niet lijkt te lukken en ze juist zo hun best doen. Angst om het fout te doen is een gevolg hiervan en een veelvoorkomend probleem. Hoe vervelend is dat?

Door te leren onthouden in beelden ontdekt een kind zijn of haar talent in deze specifieke leerstijl. De rechterhersenhelft (de ‘plaatjeskant’) is meer ontwikkeld dan de talige linkerhersenhelft (de ‘woordjeskant’), waar onze maatschappij voornamelijk op georiënteerd is. Vaak wordt dan aan dyslexie gedacht, want kinderen met dyslexie hebben immers moeite met taal en lezen. 

Als coach heb ik mij binnen mijn praktijk gespecialiseerd in beelddenken, een dus veel voorkomende leerstijl.
Ik leer de kinderen om deze leerstijl eigen te maken, zodat zij er daarna weer zelf mee verder kunnen. Ik help hen met de basis van onder andere het alfabet, honderdveld, de tafels, klokkijken op de juiste wijze in het hoofd onthouden. Dit is meestal een struikelblok zowel binnen het basis- als ook het vervolgonderwijs.

De MatriXmethode sluit daarbij uitstekend aan om leerproblemen bij deze kinderen snel en effectief op te lossen.

Je komt tot leren als je lekker in je vel zit en als je geleerd hebt HOE te leren en je talent daarin hebt ontdekt. 
Ik heb door mijn jarenlange ervaring al veel kinderen geholpen zodat ze weer vol vertrouwen in zichzelf verder kunnen. 


Herken jij je kind in het onderstaande? Dan zou je kind mogelijk een beelddenker kunnen zijn.

Kinderen die beelddenken:
-       Zijn vaak creatief en dromerig.
-       Zijn snel afgeleid.
-       Denken in grote sprongen en willen eerst weten waarvoor ze iets moeten leren.
-       Zien daardoor de belangrijke details niet.
-       Komen vaak ‘jong’ en ‘speels’ over.
-       Vatten de dingen of woordgrapjes vaak letterlijk op.
-       Zijn vaak chaotisch of hebben een rommelig hoofd.
-       Hebben vaak een rommelige slaapkamer of bureau.
-       Hebben een grote fantasie.
-       Vertellen vaak met veel gebaren, vaak onsamenhangend omdat er in hun hoofd
        veel  beelden en dus afdwalende 
 gedachten langskomen.
-       Vinden het lastig om verhalen en gevoelens onder woorden te brengen.
-       Komen regelmatig niet op de woorden.
-       Hebben tijd nodig om gedachten om te zetten in taal en ook andersom.
-       Beseffen vaak niet hoe lang iets duurt en hoeveel tijd er nog over is.
-       Voelen veel aan en kunnen gevoelens van anderen goed inschatten.
-       Vergeten snel wat zij met veel moeite hebben geleerd.
-        Hij/zij begint direct aan een taak, zonder te luisteren, maar
 ‘weet  het' gewoon.
-       Willen, voelen en weten dat het anders kan. Het voelt als ‘gevangen’.
-       Hebben meestal een enorm doorzettingsvermogen.

Hoe herken je een beelddenker op school?
-       Instructie is niet echt aan de beelddenker besteed.
-       De beelddenker droomt regelmatig in gedachten weg.
-       Hij/zij leest wat er gedacht wordt dat er staat (radend of spellend).
-       Hardop lezen gaat moeizaam, maar hij/zij begrijpt wel wat er staat.
-       Zowel lezen als taal boeken maar steeds geen vooruitgang.
-       Het alfabet staat bij de beelddenker vaak niet goed opgeslagen in hun hoofd.
-       De spellingregels zijn wel bekend, maar worden niet toegepast.
-       Het kind komt maar niet tot automatiseren, vaak ook niet op rekengebied.
-       Het lukt maar niet de tafels, het tellen, het honderdveld, het klokkijken te leren.
-       Herhaling van de lesstof of extra uitleggen helpt niet of nauwelijks.
-       De beelddenker heeft wel redelijk overzicht, maar details worden vergeten.
-       Hij/zij begint direct aan een taak, zonder te luisteren, maar ‘weet’ het gewoon.
-       Taal en rekenen gaan moeizaam vergeleken bij andere (meer creatieve) vakken.
-        De beelddenker heeft moeite met stil zitten en heeft tussen het leren door
         behoefte aan beweging nodig en/of leert
 door te bewegen.

Enkele weetjes over beelddenken:

Wist je dat:
… beelddenken niet hetzelfde is als beeldvormen?
… iedereen als beelddenker geboren wordt, dat wil zeggen: Kijken, zien, beelden, plaatjes, filmpjes, doen?
… je daarna een voorkeur ontwikkelt (rondom je 12e jaar), waarvan je je niet bewust bent?
… je hersenen dat voor jou bepalen?
… je ook een mix van beiden (visueel en auditief) kunt hebben?
… waar een taaldenker 2 woorden per seconde waarneemt, een beelddenker 32 beelden per seconde kan zien?
… je je als één van de ouders vaak herkent in je kind, omdat je deze kwaliteiten zelf ook bezit?
… je daardoor ook wel eens beelddenkende kwaliteiten kunt hebben waarvan je jezelf niet eens bewust was?
… het snelle denken ervoor zorgt dat hij/zij het geheel beter kan overzien, sneller tot verbanden kan komen 
    en daardoor ook in staat is originele oplossingen te verzinnen?
… hoogbegaafde kinderen een voorkeur voor beelddenken lijken te hebben?
… ondanks dat deze kinderen goed zijn, ze zich toch vaak ‘dom’ kunnen voelen.
    en hoe verwarrend dat is?
... beelddenkers vaak ‘laatbloeiers’ zijn?
… je ook op latere leeftijd nog kunt ontdekken dat je een beelddenker bent?

Uiteraard zijn niet alle punten voor ieder kind van toepassing.

Herken je veel van deze kenmerken, heb je vragen of wil je iemand die naar je luistert omdat je zorgen hebt over jouw kind? Of wil weten hoe jouw kind denkt en leert? 

Neem dan gerust contact met mij op!  Met mijn jarenlange ervaring op dit gebied denk ik graag met je mee!

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn